uk ru en

044 599 32 24   |   050 446 93 12   |   067 402 37 88   |   093 170 30 96

Завантажити каталог

ЧУТЛИВІСТЬ LISTERIA MONOGYTOGENES ДО ЦЕФТІОКЛИНУ Повернутися до списку

УДК 619:616.98:579.869.1

 

Ю. Є. ДВОРСЬКА, кандидат ветеринарних наук

Сумський національний аграрний університет

 

ЧУТЛИВІСТЬ LISTERIA MONOGYTOGENES

ДО ЦЕФТІОКЛИНУ

 

Метою дослідження було вивчення бактерицидної активності експе­риментального препарату «Цефтіоклину», виготовленого на основі антибіотика групи цефалоспоринових антибіотиків третього покоління. Встановлено, що най­мен­ший ступінь розведення препарату «Цефтіоклину, що має бактерицидні влас­тивості по відношенню до циркулюючих штамів L.monocytogenes,ізольованих із м’яса птиці складає 1:100.

 

Ключові слова: лістерія, «Цефтiоклин», чутливість, антибіотики.

 

Лістеріоз є зооантропонозною інфекцією з природною стійкою вогни­ще­вістю, що перебігає з ураженням практично всіх систем організму, має суттєвий вплив на нервову, імунну та ендокринну системи. Захворювання спричиняє серйозні соціальні та економічні збитки через загибель тварин, аборти, зниження продуктивності, вибраковування продукції, вилучення з продажу продуктів, кон­та­мінованих Listeria monocytogenes, обмеження їх ввезення та вивезення, при­зу­пинення виробництва, що оцінюється у сотні мільйонів доларів [1].

У 2010 році в країнах ЄС було зареєстровано 1601 випадки захворювання людини на лістеріоз, що на 3,2% нижче в порівнянні з 2009 роком. При цьому показник склав смертності складав 17% від загальної кількості випадків захво­рю­вання на лістеріоз[6].

В Україні понад 70% зареєстрованих інфекційних хвороб проявляються груповими захворюваннями, пов’язаними з вживанням в їжу недоброякісних (контамінованих патогеними видами лістерій) харчових продуктів [3].

Майже всі види домашніх тварин чутливі до збудника лістеріозної інфекції, а найбільш сприйнятливими є вівці, свині, велика рогата худоба, птиця. Розвит­кові даного захворювання сприяє порушення санітарно-гігієнічних правил утри­мання, транспортування та експлуатації тварин, що призводить до змін фізіо­ло­гічних потреб та адаптаційних можливостей їх організму [2].

Збудник – рухома неспороутворюючих грамположительная паличка Listeria monocytogenes – типовий вид роду Listeria. Може утворювати капсулу, трансфор­му­ватися в L-форми і паразитувати всередині клітин, обумовлюючи повільне латентне розвиток інфекції. Лістерії – мікроаерофіли, невибагливі й ростуть на звичайних середовищах навіть при кімнатній температурі. Мають набір сома­тич­них і джгутикових антигенів, що дозволяє виділити серед них 7 основних серо­варів, багато з яких підрозділяються на підтипи. Найбільш поширені лістерії 1-4-го сероварів. Бактерії є вираженими сапрофіти і високоустойчиві у зовнішньому середовищі. Добре переносять низькі температури і, як псіхрофільні мікро­ор­га­ніз­ми, здатні розмножуватися при 4-6 ° С в різних об'єктах (грунті, воді, на рослинах, в трупах і харчових продуктах). Чутливість лістерії до відомих антибіотиків є різною в залежності від штаму та групи антибактеріальних препаратів[5]. Останнім часом спостерігаються випадки резистентності бактерій до дії антибіо­ти­ків.

Метоюроботи було вивчення бактерицидної активності експере-ментального препарату «Цефтіоклин» який проходить фазу докліничних тв кліничних випробувань у НВФ«Бровафарма».

Матеріали і методи досліджень.«Цефтіоклин»виготовлено на основі антибіотика цефтіофура, котрий належить до групи цефалоспоринових антибіо­тиків третього покоління і характеризується широким спектром бактерицидної дії відносно грампозитивних та грамнегативних бактерій включаючи види, які продукують бета-лактамазу, а також окремих анаеробів, в тому числі: Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilius somnus, Haemophi­lius parasuis, Streptococcus zooepidemicus, Streptococcussuis, Actinobacillus pleuro­pneumo­niae, Escherichia coli, Salmonella enteriditis, Salmonella cholerasuis, Salmo­nella typhimurium, Listeria monocytogenes, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphiromonas assacharolytica), Actynomytes pyogenes, Staphylo­co­ccus spp., Bordetella spp. Klebsiela spp., Citrobacte rspp., Bacillus spp., Proteus spp. Механізм дії антибіотика полягає в пригніченні синтезу клітинної стінки бактерій.

Після парентерального введення, цефтфофур – діюча основа «Цефтіоклину» швидко метаболізується з утворенням десфуроілцефтіофура, який володіє анало­гічною бактерицидною дією. Цей метаболіт нестійко зв’язується з білками плазми і накопичується у вражених збудником ділянках тканин не знижуючи своєї активності навіть у некротизованих тканинах.

Після парентерального введення, його максимальне накопичення в плазмі крові сягає через одну годину і утримується на терапевтичному рівні до 24 годин в залежності від виду тварин. Виведення антибіотика та його метаболітів з орга­нізму тварин відбувається головним чином через нирки із сечею (55-70%) та фекаліями (біля 30 %).

Чутливість ізолятів Listeria monocitogenes до експерементального препарату «Цефтіоклин»вивчали за методом серійних розведень у рідкому живильному середовищі [4].З цією метою використовували МПБ з рН 7,2-7,4. Для дослідження використовували основний розчин – нативний препарат. Концентрації препарату в пробірках на першому етапі досліджень готували методом послідовних десяти­кра­тн­их розведень. В ході досліджень використовуали бульон Фрейзера для культи­вування лістерії та МПБ. Культури Listeria monocitogenes, що були ізольовані із тушок птиці, висівали на агар для культивування лістерій (PALCAM), інкубували у термостаті при 420 С 18-24 години. Із добових культур мікро­ор­ганізмів готували завись за оптичним стандартом до концентрації 500 млн. мікробних тіл в 1 мл зависі.

Приготування десятикратних розведення «Цефтіоклин»: в першу пробірку ряду вносили нативний препатар в кількості 10,0 мл. В другу і кожну наступну стерильну пробірку ряду вносили по 9,0 мл стерильного МПБ; в другу пробірку ряду вносили 1,0 мл нативного препарату і суміш старанно перемішали. Після цього 1,0 мл суміші з препаратом переносили із другої пробірки в третю і т.д. до 13 пробірки ряду включно. Чотирнадцята пробірка, яка не містить препарат, є контролем росту культури. Додатково робили висіви з МПБ для контролю якості поживного середовища.

Після приготування ряду розведень препарату у кожну з 14 пробірок додавали по 0,5 мл приготовленої зависі мікроорганізмів. Пробірки інкубували в термостаті за температури 370 С впродовж 20-24 години. Після цього проводили облік реакції. Переглядали вміст всіх пробірок. Відмічали наявність або від­сут­ність в них росту мікроорганізмів. Бактеріостатичну концентрацію встановлювали за схемою: концентрацію препарату в пробірці з відсутністю росту додавали до кількості препарату в 1 мл суміші подальшої пробірки, де відмічали ріст культури і виводили середнє арифметичне число, яке показувало мінімальну концентрацію препарату, який затримував ріст культур. Бактерицидну концентрацію визначали шляхом висіву з пробірок із відсутністю видимого росту на чашки Петрі з на агар для культивування лістерій (PALCAM) фірми "HiMedia". Інкубацію посівів проводили в термостаті за температури 370 С протягом 48 годин. За найменшу бактерицидну концентрацію приймали за концентрацію препарату в тій пробірці, крапля з якої не давала росту на чашці Петрі.

Результати досліджень.Встановлено, що найменший ступінь розведення експерементального препарату «Цефтіоклин», що має бактерицидні властивості по відношенню до циркулюючих штамів L.monocytogenes складає 1:100 (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Бактерицидні властивості препарата «Цефтіоклин»

відносно L.monocytogenes.

 

№ пробірки

ряду

Ступінь розведення

препарату

Дослід

Контроль

МПБ

агар для культивування лістерій (PALCAM)

L.monocytogenes + МПБ

1

нативний препарат

+

2

1×101

+

3

1×100

+

4

1×10-1

+

5

1×10-2

+

6

1×10-3

+

+

7

1×10-4

++++

+

8

1×10-5

++++

+

9

1×10-6

++++

+

10

1×10-7

++++

+

 

Примітки: 1. "-" – ріст колоній лістерій відсутній;

2. "+" – ріст від 10 до 30 колоній бактерій на поверхні поживного середовища;

3. "++++" – ріст більше ніж 50 колоній бактерій на поверхні середовища

 

Підтвердження результатів отримали шляхом реізоляції культур при кон­троль­ному пересіві на чашки Петрі з агаром для культивування лістерій (PALCAM).

Результати визначення бактерицидної дії препарату «Цефтіоклин»щодо ізолятів L.monocytogenes представлено на рис.1.

 

 

 

 

Рис.1. Бактерицидні властивості препарату «Цефтіоклин» –

відсутність росту лістерій при розведенні до 1:100.

 

Таким чином з’ясовано, щоексперементальний препарат«Цефтіоклин» вияв­ляв бактерицидну дію по відношенню до Listeria monocitogenes.В серії по­слі­довних десятикратних розведень бактерицидну дію по відношенню до до­слі­джу­ваних культур L.monocitogenes препарат проявляв в розведенні 1:100.

Висновок

Антибіотикцефтиофур із групи цефалоспоринів третього покоління,в складі препарату «Цефтіоклин» має виражену бактерицидну дію по відношенню до циркулюючих штамів Listeriamonocitogenes,ізольованих із м’яса птиці.

Перспективи подальших досліджень. Планується проведення подальших досліджень дії антибактеріального препарату відносно інших патогенів.

 

Список використаної літератури

  1. Бондар (Гаркавенко) Т. О. Роль лістерій у патології тварин і людини/ Т. О. Бондар (Гаркавенко)/ Т.О. Бондарь (Гаркавенко) // Ветеринарна біотехно­логія. – 2005. – № 7.– С.13–17.
  2. Ковтун В. А. Епізоотична та епідеміологічна характеристика лістеріозу / В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська Л. М., О. В. Мачуський // Вете­ри­нар­на медицина України – 2012. – №6(196 ) – С.11-15.
  3. Красовский В. В. Итоги пятилетнего изучения листериоза на Украине [Текст] / В. В. Красовский // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно­био­логии. – 2000. – № 3. – С. 80–85
  4. Микробиологические и вирусологические методы исследований в вете­ри­нарной медицине. Справочное пособие / А. Н.Головко, В. А.Ушкалов, В. Г.Скрыпник, Б. Г.Стегний и др.; Под ред. А.Н. Головко – Х.: НТМТ, 2007.– 512 с.
  5. Aureli P. Susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from food in Italy to antibiotics. / Р. Aureli, А. М. Ferrini, V. Mannoni, et al. // Int J Food Microbiol–2003. –Vol. 83:325–30.
  6. The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2010 [Text] // The EFSA Journal. – 2012; 10 (3):2597 – P. 133–160.

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ LISTERIAMONOGYTOGENES К «ЦЕФ­ТИО­К­ЛИ­­НУ» / Ю. Е.Дворская.

 

Целью исследования было изучение бактерицидной активности анти­биотика цефтиофура в составе эксперементального препарата «Цефтиокура». Установлено, что наименьшая степень разведения препарата "Цефтиокур», что обладает бактерицидными свойствами по отношению к циркулирующим штам­мам L.monocytogenes, изолированных из мяса птицы, составляет 1:100.

 

Ключевые слова: листерия, «Цефтиоклин», чувствительность, антибиотики.

 

SENSITIVITY OF LISTERIA MONOGYTOGENES TO "TSEFTIOKLIN" / J. E. Dvorska.

 

The aim of the study was to investigate the antibacterial activity of the cepha­lo­spo­rin antibiotic of third generation "Tseftioklin." It was established that the lowest dilution of the drug "Tseftioklin", which has antibacterial properties against circulating strains of L. monocytogenes, isolated from poultry was 1:100.

 

Keywords: Listeria,“Tseftioklin”, sensitivity, antibiotics.

 

Рецензент – доктор ветеринарних наук, професорТ. І. Фотіна